Group 8 – Kansas City, KS and Kansas City, MO

Kansas City, MO and Kansas City, KS

By Avery Calkins, Kairavi Chahal, Drew Inglis, Movses Musaelian, and Tony Yang